Nagłówek Bunito

SPOSÓB LECZENIA W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZAAWANSOWANIA ZMIAN

Zachowawcze leczenie haluksów
Aktywna korekta haluksów w aparacie Bunito Duo
Operacyjne leczenie haluksów
Linia oddzielająca sekcje

LECZENIE ZACHOWAWCZE

Lekki stopień zaawansowania zmian typu hallux valgus umożliwia wdrożenie leczenia zachowawczego przy pomocy akcesoriów takich jak kliny międzypalcowe. Ich zasadniczą funkcją jest mechaniczne oddalenie palucha od palców pozostałych. Lepszy efekt terapeutyczny uzyskuje się przy jednoczesnym stosowaniu wkładek metatarsalnych.

Kliny miedzypalcowe DR SAPPORO COMFORT

Wkładka metatarsalna wysklepia przodostopie i zapobiega pogłębianiu się płaskostopia poprzecznego - jednej z głównych przyczyn występowania halluksów.

W leczeniu zachowawczym powszechnie stosuje się także nocne aparaty korekcyjne. Ich działanie polega na mechanicznym odprowadzeniu palucha od pozycji skoślawienia. Pożądany efekt można osiągnąć tylko przy lekkim stopniu zaawansowania zamian i przy jednoczesnym stosowaniu klinów i wkładek w ciągu dnia.

Linia oddzielająca sekcje

PORÓWNANIE METOD TERAPEUTYCZNYCH

Zestawienie metod leczenia haluksów - korekta w nocnej szynie oraz w aparacie Bunito Duo

Rys. 1-3: 23 letnia pacjentka z lekkim paluchem koślawym oraz bolesnym zapaleniem kaletki (1), korekta w nocnej szynie (2) oraz przy pomocy nowego dynamicznego korygowania (3).

Tabela 1. Wartości średnie (x), odchylenia standardowe (SD) oraz zakresy dla pozycji wyjściowej, korekty nocnej oraz aparatu Bunito Duo

Tabela przedstawiająca wartości średnie, odchylenie standardowe i zakresy dla pozycji wyjściowej, korekty nocnej oraz aparatu Bunito Duo
Linia oddzielająca sekcje

AKTYWNA KOREKTA Z WYKORZYSTANIEM APARATU KOREKCYJNEGO BUNITO DUO

W lekkim i średnim stopniu zaawansowania zmian oraz w niektórych przypadkach ciężkiego stopnia, najlepsze efekty terapeutyczne uzyskuje się podczas stosowania aparatów Bunito Duo do aktywnej korekcji palucha koślawego.

Przedstawienie budowy aparatu Bunito Duo na stopie
Linia oddzielająca sekcje

JAK DZIAŁA APARAT BUNITO DUO

Stopy w aparacie Bunito Duo

Skuteczność aparatu Bunito Duo opiera się na jednoczesnym działaniu w kilku płaszczyznach korekcyjnych, funkcjonalności i wyzwoleniu właściwego wzorca chodu w obrębie stopy.

Zasady działania aparatu korekcyjnego Bunito Duo:

Po założeniu aparatu Bunito Duo na stopę, szeroka opaska zbliża kości śródstopia oraz skraca rozciągnięte więzadła i mięśnie krótkie, co powoduje zmniejszenie konturu poprzecznego stopy. Opaska działa także derotująco na pierwszą kość śródstopia i umożliwia tym samym odzyskanie właściwego przebiegu mięśnia zginacza długiego palucha.

Miękka i wąska opaska na paluch połączona jest z dwuzawiasową szyną, która koryguje ustawienie palucha do właściwej fizjologicznej płaszczyzny. Konstrukcja ta wymusza uzyskanie optymalnego ustawienia stawu śródstopno-palcowego (1). Wspomniana szyna posiada dwie osie obrotu dzięki czemu w stawie możliwa jest dekompresja. Dwuzawiasowa konstrukcja pozwala na odzyskanie i utrzymanie pełnego zakresu ruchów, co wpływa znacząco na zachowanie właściwego wzorca chodu.

Po wewnętrznej stronie szyny korekcyjnej umieszczona jest miękka wkładka (dostępna w dwóch grubościach). Jej zastosowanie powoduje złagodzenie działania sił nacisku i tarcia, na które narażona jest okolica stawu śródstopno-palcowego (1). Bezpośrednio powoduje to zmniejszenie dolegliwości bólowych, a pośrednio ułatwia terapię w trakcie chodu.

Na podeszwowej stronie aparatu znajduje się pelota metatarsalna, której działanie uwydatnia się w terapeutycznej fazie chodu. Obciążając stopę z założonym aparatem, naciska się na pelotę, która wysklepia przodostopie i koryguje płaskostopie poprzeczne. Pelota umożliwia także zmniejszenie konturu poprzecznego stopy i działa stymulująco na aparat więzadtowy. Terapia poprzez ruch z wykorzystaniem inteligentnych rozwiązań aparatu Bunito Duo, przynosi doskonałe efekty w leczeniu zmiany typu hallux valgus.

Stopa w aparacie Bunito Duo
Umiejscowanie haluksa na stopie
Szkielet stopy z haluksem od boku
Linia oddzielająca sekcje

LECZENIE OPERACYJNE

Ciężki stopień zaawansowania zmian często stanowi wskazanie do leczenia operacyjnego, które polega na wykonaniu osteotomii (przecięciu kości) i mechanicznym ustawieniu odłamów we właściwej płaszczyźnie. Istnieje wiele metod osteotomii, w tym kilka najbardziej popularnych (SCARF, Ludloff, Chevron, Akin). Jednak nawet po prawidłowo wykonanym zabiegu istnieje ryzyko powikłań, a jednym z nich jest nawrót choroby. Zaleca się, aby w rehabilitacji pooperacyjnej stosować aparaty aktywnie korygujące Bunito Duo, jako formę profilaktyki nawrotu zmian!

Operacja haluksów
Linia oddzielająca sekcje

LECZENIE OPERACYJNE

TYP CLOSE WEDGE

 • przeciecie skóry torebki stawoweji usunięcie nadmiaru tkanki kostnej
 • przecięcie kości i usunięcie klina kostnego
 • przecięcie wiązadła poprzecznego śródstopia
 • ustawienie i zespolenie odłamów kości
 • TYP CHEVRON, SCARF, LUDLOFF, AKIN

 • CHEVRON - przeciecie skóry torebki stawoweji usunięcie nadmiaru tkanki kostnej
 • SCARF - przecięcie kości i usunięcie klina kostnego
 • LUDLOFF - przecięcie wiązadła poprzecznego śródstopia
 • AKIN - ustawienie i zespolenie odłamów kości
 • Rodzaje operacji haluksów
  Linia oddzielająca sekcje

  PRZEBIEG ZABIEGU OPERACYJNEGO

  NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

  1. PRZEBIEG ZABIEGU:

 • cięcie skórne ok 5 cm
 • przecięcie torebki stawowej
 • przecięcie więzadta poprzecznego śródstopia
 • usunięcie nadmiaru tkanki kostnej
 • przecięcie I kości śródstopia
 • ustawienie i zespolenie odłamów
 • zszycie torebki stawowej
 • szew skórny
 • opatrunek i obuwie ortopedyczne
 • 2. INFORMACJE DODATKOWE:

 • pobyt w szpitalu około 2 dni
 • obuwie ortopedyczne około 6 tygodni
 • ból około operacyjny wymagający intensywnego leczenia
 • obrzęk około 4-5 miesięcy
 • 3. POWIKŁANIA:

 • zaburzenia gojenia skóry
 • zaburzenia zrostu kostnego
 • przewlekłe dolegliwości bólowe
 • możliwy nawrót choroby
 • Operacja haluksów Stopa po operacji haluksów

  UWAGA!
  ŻADNA METODA OPERACYJNA NIE USUWA BEZPOŚREDNIEJ PRZYCZYNY HALLUKSÓW, CZYLI PŁASKOSTOPIA POPRZECZNEGO I OSŁABIENIA APARATU WIĘZADŁOWEGO STOPY!!!